Veelgestelde vragen

 • ION Inschrijving Op Naam: database wie bij welke huisarts is ingeschreven
  • Wie is uw huisarts?

   Inschrijving op naam (ION)

   Huisartsen in Nederland hebben samen één database gemaakt waarin staat

   wie bij welke huisarts is ingeschreven, de ION-database. En verder niets!

   Alle patienten van Huisartsenpraktijk C.D. Spencer staan ingeschreven bij Drs Caroline Spencer. 

   Drs Ineke Kagenaar is geen praktijkhouder, maar werkt 1 dag per week eveneens in de praktijk.

  • Waarom een database?

   Om te weten wie bij welke huisarts staat ingeschreven. Uw zorgverzekeraar betaalt

   huisartsen elk kwartaal voor elke patiënt een basisbedrag. Daarvoor moeten wij als

   huisartsen aan kunnen tonen wie er bij ons in de praktijk thuishoort. Als dat niet duidelijk

   was, moesten we u lastig vallen en vragen om een brief met handtekening. Dat is dankzij

   de ION-database verleden tijd.

  • Wat staat er wel en niet in de database?

   Uw naam, verzekeringsnummer, geboortedatum en burgerservicenummer

   zijn gekoppeld aan de naam en unieke zorgverlenerscode

   van uw eigen huisarts en die van uw zorgverzekeraar.

   Er staat geen medische of andere vertrouwelijke informatie in.

  • Wie mogen wat met de database?

   • Alleen mensen die daarvoor bevoegd zijn, mogen werken met de ION-database. Voor de toegang is een speciaal certificaat nodig, en de gegevens worden op een veilige manier verstuurd

   • Voor het gebruik van de ION-database zijn spelregels gemaakt. Iedereen moet zich daaraan houden. Om ervoor te zorgen dat er altijd op een veilige en zorgvuldige wijze wordt gewerkt.

   • Huisartsen kunnen hun eigen patiënten aanmelden en afmelden, hun eigen gegevens inzien en wijzigen.

   • Huisartsen kunnen ook controleren of een nieuwe patiënt staat ingeschreven bij een andere huisarts.

   • Huisartsen kunnen iemand anders – bijvoorbeeld de persoon die hun financiele adminitratie verzorgt -machtigen om toegang te krijgen.

   • Zorgverzekeraars kunnen controleren of de nota bij de juiste huisarts hoort. Alleen van de mensen die bij hen zijn verzekerd.

  • En u als patient?

   • U kunt een afschrift krijgen van uw gegevens in de ION-database via uw huisarts.

   • U kunt uw huisarts vragen om uw gegevens te verwijderen.