Praktijkassistente

De praktijkassistentes verzorgen de eerste opvang van de patient: zij nemen de telefoon aan om afspraken, recepten en dergelijke te regelen of helpen u aan de balie.

U krijgt van onze doktersassistentes ook adviezen over verschillende eenvoudige aandoeningen zoals diarree, keelpijn, verkoudheid e.d. Zij maken daarbij gebruik van protocollen ontwikkeld door het Nederlands Huisarts Gonootschap. Deze adviezen worden nabesproken met de huisarts.

Bij telefonisch contact proberen de assistentes de gesprekken kort en adequaat te houden, om de wachttijd voor andere patienten zo kort mogelijk te laten zijn.

U kunt voor de volgende zaken rechtstreeks een afspraak maken bij de assistente:
- Behandeling van wratten
- Bloeddruk meten
- Bloedsuikergehalte meten
- Hb meten ( voor bloedarmoede )
- Injecties geven
- Oren uitspuiten
- Reizigersvaccinaties
- Uitstrijkje maken in het kader van het
bevolkingsonderzoek
- Urine nakijken
- Verbinden
- Verwijderen van hechtingen
- Wondverzorging
- Zwangerschapstesten
- Uitslagen van onderzoek van bloed, foto's e.d.