Praktijkondersteuner

In onze praktijk is, onder verantwoordelijkheid van de huisartsen, Chantal de Geus als praktijkondersteuner werkzaam.

De praktijkondersteuner is speciaal opgeleid om mensen te begeleiden met een chronische ziekte.

Mevrouw de Geus richt zich vooral op de begeleiding van mensen met diabetes of COPD of hart-en vaatproblemen.

Net als de andere medewerkers in de praktijk  is mevrouw de Geus gebonden aan het medisch beroepsgeheim. Zij heeft steeds overleg met de huisartsen over de patientencontacten.

 

Tevens is mevrouw Iepie van de Wetering, verpleegkundig specialist geestelijke gezondheidszorg in de praktijk werkzaam. Zij begeleidt mensen met psychosociale problematiek.